O nás

     Naše firma, Mnichovické kamnářství, Vám nabízí kvalifikovaný servis, poradenství, stavbu a rekonstrukci akumulačních kamen, akumulačních krbů,teplovzdušných krbů,venkovních krbů,plynových krbů, kachlových sporáku a pecí. Též dodání a montáž krbových kamen včetně doplňků a veškerého kamnářského materiálu.

     Abychom Vám mohli co nejlépe poradit,navrhnout a postavit Vámi vysněné topidlo, navštěvujeme nejrůznější školení od dodavatelů kamnářských materiálů a výrobců, kde získáváme aktuální informace o materiálech, produktech a změnách v technických normách.

     Proto jsme schopni Vám navrhnout topidlo přesně na míru, aby splnilo Vaše představy a možnosti ve Vašem domě. Pro lepší představu, Vám protoi vytvoříme 3D vizualizaci, která je v případě realizace naší firmou zcela zdarma.

A jaký krb,kamna vybrat.....?

S tím Vám rádi poradíme, ideální je se sejít na místě kde bude topidlo stát. Odborně zhodnotíme možnosti a navrhneme řešení. Důležitá informace pro nás je ,,co od budoucího topidla očekáváte"

Petr Švec  -  Váš kamnář
Akumulační kamna

Akumulační kamna se vyznačují dlouhou akumulací tepla a zdravým tepelným sáláním.

Horké spaliny předávají teplo do tahového systému, kde se teplo akumuluje. Pro dosažení maximální akumulace tepla je topeniště i tahový systém zbudován z akumulační masy.Naakumulované teplo se z akumulační masy pozvolna uvolňuje sáláním do pláště kamen a dále do místnosti až po dobu 12 hodin.

Akumulační kamna se vyznačují dlouhou akumulací tepla a zdravým tepelným sáláním.Akumulační krb

Akumulační krb nabízí akumulaci tepla a zdravé sálavé teplo. Rozložené rovnoměrně do prostoru.

Přikládáme přibližně 2 až 3 hodiny od zapálení (celkem tři dávky paliva). Díky své konstrukci krb nakumuluje velkou část vytvořené tepelné energie.

Horké spaliny proudí z topeniště do připojené akumulační masy, která může být nasazena na krbové vložce nebo vedle ní. Akumulační masa je těžký materiál, který je schopen absorbovat a akumulovat teplo ze spalin. Naakumulované teplo se z akumulační masy následně pozvolna uvolňuje sáláním do pláště krbu a dále do místnosti.

Sálavé krby


Konvekční (teplovzdušné) krby

Teplovzdušný krb je ideálním řešením tam, kde je zapotřebí vyhřát místnost či dům co nejrychleji.

Horké spaliny předávají teplo přes teplosměnné plochy krbové vložky do okolního vzduchu. Ohřátý vzduch proudí ventilačními mřížkami do místnosti s krbem nebo je rozváděn teplovzdušným vedením do jiných místností. Do spodní části krbu je ventilační mřížkou z místnosti přisáván studený vzduch, který se od krbové vložky znovu ohřívá.

Historie kamnářského řemesla

     Kamnařina patří mezi nejstarší řemesla, která vznikla specializací a pozdějším osamostatněním od hrnčířské profese. Výroba hliněného nádobí provází člověka již mnoho staletí, avšak výroba a stavba kachlových kamen, kdy nestačí jen oheň obezdít, se začala na našem území rozšiřovat až v 15.století.

 

    Ve středověku bylo ohniště v obydlí umístěno volně na hliněné podlaze a sloužilo zároveň k vytápění, přípravě pokrmů a jako zdroj světla. Zplodiny hoření stoupaly místností a unikaly otvorem ve stropě. Později byl oheň obkládán kameny, protože zkušenost naučila člověka tomu, že kámen zůstává teplý ještě dlouho po tom, co oheň vyhasl. Postupně se zvětšovala obezdívka kolem otevřeného ohně a tím se vyvinula uzavřená kamna, která nahradila otevřená ohniště.

   

    Kachle vznikly nejspíše z hliněných nádob, které se používaly proto, že dobře akumulovaly teplo. Nejstarší kachle měly hrncovitý tvar, což mělo výhodu mimořádně velké výhřevné plochy. V této době se patrně hotové kachle zatlačovaly do hrubé kostry kamen, která byla zhotovena z tvárné hlíny. Později se kamna stavěla a to se již kachle vyráběly v dřevěných formách, takže měly stejné rozměry. 

    Do Čech se první kamna dostala ve 13. století a začala postupně nahrazovat otevřené krby. Kachlová kamna však byla v těchto dobách luxusní záležitostí, a proto si je mohli dovolit jen ti nejbohatší. Často byla používána na hradech, zámcích, šlechtických sídlech a v klášterech. I kamna podléhala dobovým uměleckým směrům, proto existují kamna s prvky gotiky, renesance, baroka, romantismu i kubismu. Až koncem 19. století se kachlová kamna dostala do domácností. Do této doby byla každá kamna originálním kouskem, právě v této době začala průmyslová výroba kamen, která vedla k tomu, že se kachlová kamna stala součástí prakticky každého městského bytu. Kamna byla původně vyráběna v hnědé a zelené barvě.

    Vývoj kamnařiny vždy reagoval na celkový vývoj společnosti a úroveň průmyslové výroby. Někdy se vyráběly kachle bohatě zdobené do honosných sídel a panských domů, jindy hladké s levnou glazurou pro chudý lid. Byly doby, kdy kamnáři požívali obecnou vážnost a jindy bylo řemeslo v úpadku a zapomnění. Po druhé světové válce byl všeobecný trend nasměřován na centrální a ústřední topení a kachlová kamna zaznamenala naprostý propad, protože údajně připomínala buržoazní dobu. Učební obor kamnář byl tak zrušen.


V roce 1995 se podařilo dát dohromady několik kamnářských nadšenců, kteří se snažili do té doby individuálně o znovuvzkříšení tohoto řemesla. První schůzka se uskutečnila ve výzkumném ústavu keramiky v Horní Bříze u Plzně 20. 8. 1995, další pokus v Letovicích v říjnu 1995 a celé toto úsilí bylo završeno ustavující schůzí "kamnářů" začátkem listopadu 1995 v Praze. Od té doby nastal dynamický rozvoj profese kamnář v celém spektru činností.


Při stavbě používáme kachle od českého výrobce MK Profi

Zde jsou pro inspiraci přehledy glazur a vzory kachlú


 

Copyright Vaš kamnař